In een astrologisch consult gaan we op een heel andere, verfrissende en diepgaande manier naar jezelf, je levensloop, levensbestemming en je actuele vragen kijken.  Je krijgt achtergronden hoe het komt dat je zo voelt, denkt of handelt.

Het gesprek is een hulpmiddel dat kan leiden tot zelfkennis en acceptatie van wie je bent. Het geeft ondersteuning bij het verhelderen van vragen over je studierichting of beroep je werk of relaties. In het gesprek krijg je mogelijkheden aangereikt, waaruit jij jouw keuzes kunt maken.

 

Karakteranalyse

Wie ben ik?

Wat maakt dat ik steeds zo reageer?

Waarom overkomt mij dit?

Ik loop vast, hoe komt dat? Past dit beroep bij mijn karakter?

Dit zijn vragen die door een karakteranalyse verhelderd kunnen worden. 

Een karakteranalyse wordt gemaakt vanuit een geboortehoroscoop. Dit is een momentopname van de hemel op de plaats en tijd van geboorte. Omdat 

iedereen een andere afkomst heeft,  komt een geboortehoroscoop tot ontwikkeling in relatie tot jouw leven. Een computeruitdraai geeft informatie waar niet 

iedereen zich in herkent. In een live ontmoeting wordt een geboortehoroscoop toegespitst op jouw persoon, als ervaringsdeskundige van 

jouw  leven en daarin staan jouw vragen centraal. 

Levensloop

Het leven kenmerkt zich door een cyclus van prettige en lastige periodes. Ieder jaar worden er weer andere facetten van je leven geactiveerd.

Gebeurtenissen in je leven staan niet op zichzelf en hoe je hiermee omgaat en ze ervaart, bepaal je grotendeels zelf.

Tendensen en grote lijnen zijn per jaar aan te geven.

Met deze voorkennis word je jouw mogelijkheden bewust zodat je meer voorbereid om kan gaan met de kansen die je dat jaar geboden krijgt.

Je krijgt meer inzicht in de ontwikkelingsfasen en processen waar je midden in zit. Dit stelt je in staat om de betekenis om dat wat in je leven gebeurt

beter te begrijpen.

Door middel van diverse progressietechnieken en een solaar (verjaardagshoroscoop) zal dit verduidelijkt worden.

Levensbestemming

Je wilt je spirituele bewustzijn vergroten. Wat is de zingeving van jouw bestaan: waarom leef je en wat staat je te doen? Welke kwaliteiten heb je ter 

beschikking om vervulling te schenken aan jouw levensdoel?

Welke zaken moet je onder ogen zien, leren hanteren? Je kunt meer begrip verwerven omtrent de "bedoelingen die de ziel in zich draagt".

Relaties, Kinderen, Ouders

Dagelijks nemen relaties een belangrijke plek in, met partners, tussen ouders en kinderen en met je collega’s op het werk.

Je wilt antwoord op bijv. de volgende vragen:

- Sluit deze partner bij mij aan?

- Hoe kan ik in de opvoeding rekening houden met de eigenheid van mijn kind?

- Ik heb problemen in de relatie met mijn ouders, wat kan ik daar aan doen?

- Hoe hanteer ik knelpunten in de samenwerking op mijn werk?

Je deelt je ervaringen en in een consult door middel van een relatiehoroscoop kun je meer inzicht verkrijgen, hoe je met relaties omgaat 

en waar kinderen behoefte aan hebben.